Noms Valencians
castellà

Chochim 

Chochim 

És un hipocorístic del nom Joaquim.