Cinto

Cinto(♂)

Orige i significat

És una variant del nom Jacint.

En castellà