Joaquim

Joaquim(♂)
Variants: Jogim(♂)
Hipocorístics: Chimo(♂), Chochim(♂), Chima(♀) i Chochima(♀)

Orige i significat

De l'hebreu, "Deu alçarà" o "Deu dispondrà".

Observacions

Nom d'alguns personages de l'Antic Testament. Popularisat per Sant Joaquim, pare de la Mare de Deu segons els texts apòcrifs.

En castellà

Joaquín