Noms Valencians
castellà

Joaquim  i Chima 

Joaquim  i Chima 

Jogim
Chimo, Chochim, Chima i Chochima

De l'hebreu, "Deu alçarà" o "Deu dispondrà".

Nom d'alguns personages de l'Antic Testament. Popularisat per Sant Joaquim, pare de la Mare de Deu segons els texts apòcrifs.

Joaquín