Sobre la web

Per a l'elaboració del glossari de noms valencians nos hem basat en els treballs de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana fon fundada l'any 1915 per la Diputació Provincial de Valéncia, i està associada al Institut d'Espanya des de l'any 1986. Des de la seua creació, la seua missió ha segut promoure l'investigació en l'àmbit de la cultura valenciana, aixina com difondre i publicar els resultats de dita investigació, sent una de les institucions acadèmiques que més ha aportat en este camp.

L'informació adicional sobre els noms (orige, significat,...) s'ha afegit per a enriquir les consultes i fer-les més amenes i didàctiques, pero sense pretindre donar-los rigor acadèmic. Esta informació pot no correspondre's en l'etimologia popular tradicionalment acceptada que freqüentment està errada.

Si voleu fer-nos arribar alguna sugerència o pregunta sobre la web, per favor, envieu-nos un correu electrònic a la direcció info @ nomsvalencians.com.