Preguntes comunes

A continuació respondrem a les preguntes que se vos poden plantejar sobre l'us d'esta web i dels noms valencians. Si no trobeu resposta a la vostra pregunta, per favor, envieu-nos un mensage a info@nomsvalencians.com i vos intentarem respondre.

  1. ¿Em puc traduir el nom al valencià?
  2. ¿Puc posar-li al meu fill/filla un nom en valencià?
  3. ¿Qué puc fer si en el Registre Civil em diuen que el nom que he escollit no és vàlit?

¿Em puc traduir el nom al valencià?

Sí. Acodiu a l'oficina del Registre Civil en la que esteu registrats. Vos demanaran un certificat d'empadronament expedit a tal efecte, el llibre de família i el DNI. Assegureu-vos de que l'escriuen correctament, consulteu esta web si teniu algun dubte.


¿Puc posar-li al meu fill/filla un nom en valencià?

Sí, també dos, ya que la llei permet registrar un nom simple o un compost format per dos simples. Assegureu-vos de que els escriuen correctament.


¿Qué puc fer si en el Registre Civil em diuen que el nom que he escollit no és vàlit?

Si el funcionari creu que el nom propost no és vàlit podria demanar una certificació de la validea del nom. Podeu solicitar-la a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana en la direcció i teléfon següents:

Real Acadèmia de Cultura Valenciana
C/ Avellanes, 26
46003 - Valéncia
Teléfon: 963 91 69 65