Noms Valencians
castellà

Noms Valencians antics i moderns

Hem arreplegat en esta web d'onomàstica valenciana els noms de persona tal com venen usant-se en valencià des de sempre.

Per a fer més interessant la seua consulta hem inclòs la seua procedència, etimologia i el significat que podien tindre en el seu orige, història, curiositats, etc.

721 noms masculins (24 variants i 31 hipocorístics). 571 noms femenins (9 variants i 19 hipocorístics).