Noms Valencians
castellà

Perico 

Perico 

És un hipocorístic del nom Pere.