Noms Valencians
castellà

*Perfecte  i *Perfecta 

*Perfecte  i *Perfecta 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "perfecte, acabat, conclòs".

Perfecto