Noms Valencians
castellà

*Fidel 

*Fidel 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "fidel, lleal".

Fidel