Noms Valencians
castellà

*Ferriol 

*Ferriol 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, diminutiu de "ferro", segurament aplicat en el sentit de "fort, dur".

Ferreolo