Noms Valencians
castellà

*Filibert  i *Filiberta 

*Filibert  i *Filiberta 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "molt" i "brillant, ilustre", en el sentit de "molt ilustre, ilustríssim".

Filiberto