Eliseu

Eliseu*(♂)

Orige i significat

De l'hebreu, "Deu ha salvat" o "Deu és salvació".

Observacions

Nom bíblic, Eliseu fon un profeta hebreu discípul i successor d'Elies que obrà molts milacres.

En castellà

Eliseo