Elm

Elm*(♂)

Orige i significat

Variant de Erasme.

Observacions

Sant Elm, patró dels mariners i peixcadors de la Mediterrànea. Confòs en alguns llocs en Sant Telm.

En castellà

Elmo