Noms Valencians
castellà

*Elm 

*Elm 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Variant de Erasme.

Sant Elm, patró dels mariners i peixcadors de la Mediterrànea. Confòs en alguns llocs en Sant Telm.

Elmo