Chima

Chima(♀)

Orige i significat

És una variant del nom Joaquim.

En castellà