Noms Valencians
castellà

Jogim 

Jogim 

És una variant del nom Joaquim.