Choana

Choana(♀)

Orige i significat

És una variant del nom Joan.

En castellà