Noms Valencians
castellà

Begonya 

Begonya 

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de Begonya, patrona de Viscaya, venerada en un santuari situat en l'antic municipi de Begonya. El topònim és d'orige desconegut.

Begoña