Beatriu

Beatriu(♀)
Variants: Betriu(♀)

Orige i significat

D'orige incert, podria vindre del llatí i significar "fer feliç" o be ser un derivat de "viandant, viager".

En castellà

Beatriz