Noms Valencians
castellà

Belem 

Belem 

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de Belem, venerada en la ciutat palestina de Belem i en algunes ciutats d'Espanya, alusiva al nom de la ciutat a on naixqué Crist segons els Evangelis.

Belén