Noms Valencians
castellà

*Adelbert 

*Adelbert 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

És una variant del nom Adalbert.

Adelberto