Adelbert

Adelbert*(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Adalbert.

En castellà