Noms Valencians
castellà

*Adelf 

*Adelf 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "germà".

Adelfo