Adelf

Adelf*(♂)

Orige i significat

Del grec, "germà".

En castellà

Adelfo