Noms Valencians
castellà

*Adalbert  i *Adalberta 

*Adalbert  i *Adalberta 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Adelbert

Del germànic, nom compost que significa "noble" i "brillant, ilustre".

Adalberto