Noms Valencians
castellà

*Zoe 

*Zoe 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "vida".

Zoe