Noms Valencians
castellà

*Zoile  i *Zoila 

*Zoile  i *Zoila 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "viu, destinat a la vida".

Zoilo