Valentí

Valentí(♂) i Valentina(♀)

Orige i significat

Del llatí, "robust, fort, vigorós".

Observacions

Considerat patró dels enamorats en Europa i EEUU sense que estiguen clars els motius. És una tradició d'orige anglés que s'ha estés per tota Europa en el sigle XX.

En castellà

Valentín