Noms Valencians
castellà

Valentí  i Valentina 

Valentí  i Valentina 

Del llatí, "robust, fort, vigorós".

Considerat patró dels enamorats en Europa i EEUU sense que estiguen clars els motius. És una tradició d'orige anglés que s'ha estés per tota Europa en el sigle XX.

Valentín