Noms Valencians
castellà

*Valeri  i Valèria 

*Valeri  i Valèria 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "ser fort, robust, sà".

Valerio