Tito

Tito(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Tit.

En castellà