Noms Valencians
castellà

Tobies 

Tobies 

De l'hebreu, "Deu és el meu be" o "Deu és bo".

Tobías