Noms Valencians
castellà

Ròmul 

Ròmul 

Derivat del nom de la ciutat de Roma.

Ròmul, junt al seu germà bessó Rem, fon un dels fundadors de Roma segons conta la llegenda.

Rómulo