Noms Valencians
castellà

Rossent 

Rossent 

Del germànic, nom compost que significa "fama, glòria" i "camí, direcció".

Rosendo