Noms Valencians
castellà

Pelegrí 

Pelegrí 

Del llatí, "estranger, no ciutadà".

En orige degué utilisar-se per a designar als no romans.

Pelegrín