Pàmfila

Pàmfil(♂) i Pàmfila(♀)

Orige i significat

Del grec, "amic de tots, bondadós".

Observacions

Del mateix orige que la veu "pànfil", que actualment significa "bovo, pasmat".

En castellà

Pámfilo