Noms Valencians
castellà

Natàlia  i Natali 

Natàlia  i Natali 

Del llatí, "natal, del naiximent".

Alusiu per als cristians al naiximent de Jesucrist, el Nadal.

Natalia