Noms Valencians
castellà

Nazari 

Nazari 

Del grec, gentilici de Nazaret, "nazaré, de Nazaret".

Utilisat per alusió al Nazaré per antonomàsia, Jesucrist.

Nazario