Miquela

Miquel*(♂) i Miquela*(♀)
Hipocorístics: Miquelot*(♂), Quelo*(♂) i Quela*(♀)

Orige i significat

De l'hebreu, "ningú com Deu".

Observacions

Sant Miquel és l'arcàngel major dels àngels en la tradició cristiana. Apareix mencionat en l'Antic Testament com el príncip defensor dels fills del poble d'Israel, i en el Nou Testament apareix combatent a Satanàs.

En castellà

Miguel