Milacre

Milacre(♀)

Orige i significat

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu del Milacre.

En castellà

Milagro, Milagros