Noms Valencians
castellà

Maties 

Maties 

Macià

De l'hebreu, "dò de Deu".

Sant Maties fon l'apòstol que substituí a Judes despuix de la crucifixió.

Matías