Noms Valencians
castellà

*Mateu 

*Mateu 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

De l'hebreu, "dò de Deu".

Sant Mateu fon un dels dotze apòstols de Crist i autor del primer Evangeli.

Mateo