Luci

Luci(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Lluci.

En castellà