Noms Valencians
castellà

*Llorenç  i *Llorença 

*Llorenç  i *Llorença 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, gentilici de Laurentum, antiga ciutat a l'oest de Roma.

Popularment es creïa que este nom procedia de la paraula "llorer" per lo que s'han creat llegendes al voltant d'este significat.

Lorenzo