Llop

Llop(♂)

Orige i significat

Del llatí, "llop".

Observacions

El nom del "llop" s'ha utilisat en totes les cultures per a crear noms de persona, pero en la cultura romana era especialment important ya que la lloba que alletà a Remo i Ròmul era el símbol de Roma.

En castellà

Lope