Noms Valencians
castellà

*Llibert  i *Lliberta 

*Llibert  i *Lliberta 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "llibert, esclau que ha rebut la llibertat".

Originàriament designava als esclaus que havien obtés la condició d'hòmens lliures. Posteriorment prengué el sentit simbòlic de lliberació dels pecats pel batisme i fe en Crist.

Liberto