Llibert

Llibert*(♂) i Lliberta*(♀)

Orige i significat

Del llatí, "llibert, esclau que ha rebut la llibertat".

Observacions

Originàriament designava als esclaus que havien obtés la condició d'hòmens lliures. Posteriorment prengué el sentit simbòlic de lliberació dels pecats pel batisme i fe en Crist.

En castellà

Liberto