Noms Valencians
castellà

Lli 

Lli 

Possiblement procedixca del nom d'un personage mitològic grec, fill d'Apolo i d'una musa, a qui se li atribuïx l'invent de la melodia.

Lino