Lleonart

Lleonart(♂)

Orige i significat

Del llatí-germànic, nom híbrit compost de radical llatí de significat "lleó" i de radical germànic de significat "dur, fort".

En castellà

Leonardo