Noms Valencians
castellà

Lleonart 

Lleonart 

Del llatí-germànic, nom híbrit compost de radical llatí de significat "lleó" i de radical germànic de significat "dur, fort".

Leonardo