Noms Valencians
castellà

*Lleonci  i Lleòncia 

*Lleonci  i Lleòncia 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "lleònit, relatiu al lleó".

Leoncio