Libori

Libori*(♂) i Libòria(♀)

Orige i significat

Podria ser un derivat de Liberi, o també un derivat del verp "libar, oferir als deus".

En castellà

Liborio