Noms Valencians
castellà

*Libori  i Libòria 

*Libori  i Libòria 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Podria ser un derivat de Liberi, o també un derivat del verp "libar, oferir als deus".

Liborio