Liberi

Liberi*(♂)

Orige i significat

Del llatí, possiblement "lliure", o una advocació del deu Liber, antiga divinitat itàlica de la naturalea.

En castellà

Liberio