Noms Valencians
castellà

*Liberi 

*Liberi 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, possiblement "lliure", o una advocació del deu Liber, antiga divinitat itàlica de la naturalea.

Liberio