Joanot

Joanot*(♂)

Orige i significat

És una variant del nom Joan.

En castellà