Jesús

Jesús(♂)

Orige i significat

Del hebreu, "Deu salva" o "Deu és salvació". Forma abreviada del nom bíblic Josué.

Observacions

Nom del fill i encarnació de Deu en la fe cristiana, vixqué durant el sigle I de la nostra era. Li és impost este nom perque ha de ser qui salve al poble dels seus pecats, el Salvador.

L'islam el considera un dels seus profetes més importants.

En castellà

Jesús