Noms Valencians
castellà

*Jeroni  i Jerònima 

*Jeroni  i Jerònima 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "el que té nom sagrat".

Jerónimo